DANH MỤC
HOTLINE: 0936 336 389
English

Chính sách hủy tour và hoàn tiền

»

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Du lịch Vietpower không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.
Du lịch Vietpower không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.
0936.336.389